Prazas

Violin 6
Viola 2
Violonchelo 2
Contrabaixo 1
Oboe 1
Flauta 1
Clarinete 1
Fagot 1
Trompa 1
Trompeta 1
Percusión 1

Diploma

Gran Diploma de Especialización Orquestal

Posgrao Profesional. Recoñecida pola USC.
60 créditos ECTS.

Admisión e inscrición

Admisión
Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de título superior.

Inscrición
Ata o 9 de xuño de 2023.

Probas
15, 16 e 17 de xullo de 2023. Consulta aquí o contido das probas.

Estudo de timbal.

Extracto de trompeta.

Matrícula e becas

Matrícula
704 €

Bolsa de estudos
Bolsa de 300 € mensuais.

Posibilidade de aloxamento na Residencia Universitaria Burgo das Nacións (a 180 metros da Escola).

Materias

A - Especialización instrumental

Clases individuais
Cada alumno recibirá un mínimo de 40 horas de práctica instrumental personalizada por parte do seu titor/profesor distribuídas ao longo do curso académico.

Clases maxistrais con profesores visitantes
Os estudantes da EAEM recibirán clases individuais a cargo de solistas de relevancia internacional, ben convidados pola RFG ou contratados para o efecto.

B - Prácticas coa RFG
Cada alumno, coa supervisión do seu titor, incorporarase á RFG participando en diversos programas da tempada (ciclo académico).

C - Música de cámara e conxunto instrumental
Todo o alumnado participará en programas relacionados coa práctica grupal que se concretarán en concertos públicos ao longo do curso académico.

D - Materias teóricas
Impartiranse contidos teórico-prácticos aplicados á práctica instrumental, coñecemento do mundo profesional así como aspectos relacionados coa adquisición dunha boa disposición mente-corpo.

E - Proxecto de fin de curso
Para a obtención do título de posgrao, o alumnado deberá realizar un proxecto de fin de carreira que consistirá basicamente na preparación e interpretación de concertos públicos que impliquen unha destacada participación solista, ben en concertos individuais ou en conxunto.

Plan de estudos

O alumnado será guiado dende o primeiro momento polos seus respectivos titores, quen realizarán un itinerario formativo individualizado e detallado, tendo en conta as características especiais de cada alumno.

Esta programación educativa garantirá a formación do alumno e permitiralle obter os créditos necesarios para a súa acreditación como especialista. A adecuación de cada alumno aos programas da orquestra será fixada polo Director, logo de deliberación da Comisión Educativa.

Para que o alumnado poida ensaiar tanto de xeito individual como colectivo, a EAEM garantirá aulas e casetas de estudo para todos na sede do colexio.

Ao tratarse dun curso eminentemente práctico, as materias instrumentais terán unha maior carga de estudos non presenciais que a presencial.

Profesorado

A EAEM conta cun profesorado altamente cualificado,
composto de músicos da propia Real Filharmónica de Galicia.

Falan da súa formación

Aida López

Violín

Só teño palabras positivas para este proxecto do que formei parte. Profesores altamente cualificados, destaco especialmente ao meu profesor, unha persoa respectable e admirable cando menos. Recibimos unha ampla formación, especialmente no repertorio para probas de orquestra, os nosos concertos e pasaxes orquestrais. Unhas instalacións condicionadas ao alumnado para o desenvolvemento do seu propio estudo persoal. Prácticas coa RFG onde a maioría te fixo sentir como un deles, incluso dando a oportunidade de tocar como solistas co apoio e impulso de todos eles. A todo isto súmase un ambiente e unha cidade máxica. En conclusión, un ano completo, inesquecible para toda a vida.

Ana Montoro

Viola

Unha excelente forma de entrar no mundo profesional da música. A miña experiencia no Curso Superior de Especialización Orquestral foi moi satisfactoria xa que tiven a oportunidade de estudar rodeado de grandes músicos. As prácticas orquestrais, as clases individuais e as clases maxistrais fixéronme superar varias audicións para poder dedicarme profesionalmente á música.

Borja Suárez

Trompeta

O curso de conciencia corporal axudoume a adquirir bos hábitos de postura e relaxación, tanto física como mental, á hora de tocar o instrumento. Ademais, destacar as clases individuais de instrumentos impartidas. A calidade e experiencia dos profesores fixeron que estas clases fosen de gran calidade, mellorando a miña técnica e a miña musicalidade. Axudáronme a xogar con máis confianza e unha maior preparación mental á hora de afrontar as probas profesionais.

Como aspecto a destacar de forma destacada, as prácticas coa orquestra. Esta parte do curso foi a máis innovadora no meu caso xa que, a pesar de ter participado con outras orquestras profesionais, ter formado parte deste proceso de aprendizaxe deume máis experiencia e confianza á hora de realizar concertos posteriores. Para quen non tivese a opción de ter tocado anteriormente nunha orquestra profesional, é unha gran oportunidade para practicar nunha orquestra e así facer un apartado (afinación, tocar xuntos, ataques, matices, entradas...).

Este posgrao está recomendado para todos aqueles interesados ​​en xeral no mundo da orquestra e con materias e obradoiros, na miña opinión bastante necesarios e prácticos no mundo laboral.

¿Desexas máis información sobre o Curso Avanzado de Especialización Orquestral (CAEO)?

A escola

Dende 1997, un proxecto formativo integrado coa Real Filharmonía de Galicia.

Historia, organización, instalacións, profesorado: infórmate de todo sobre a Escola de Altos Estudos Musicais.

Máis información