Admisión e inscripción

1 hora 70 €
2 horas 119 €

*Agás a especialidade de frauta que terá un único prezo de 119 € a matrícula.

O prazo de matrícula rematará 3 días naturais antes do inicio das respectivas clases maxistrais.

Matrícula

Alumnado
Deberán estar cursando como mínimo os últimos cursos de grao medio.

Modalidades
Todos os alumnos matriculados recibirán unha ou dúas horas de clase individual dependendo do abono da matrícula.

Oíntes
6 prazas por especialidade.

A escola

Desde 1997, un proyecto de formación integrado con la Real Filharmonía de Galicia.

Historia, organización, instalaciones, profesores: cónoce todo acerca de la Escuela de Altos Estudios Musicales.

Máis información