Prazas

Contrabaixo, Fagot, Óboe e Violín

Obxetivos

Clases
Perfeccionamento instrumental na especialidade elixida, mediante 15 horas de clases individuais distribuídas ao longo do curso académico.

Actividades
As actividades prácticas de conxunto organizaranse en diferentes períodos do curso.

Diploma
Todos os estudantes recibirán un diploma acreditativo dos seus estudos.

Admisión e inscrición

Admisión
Alumnos de grao medio ou superior

Solicitudes
Ata o 3 de novembro de 2023

Probas
11 de novembro de 2023

Podes consultar aquí o contido das probas de admisión.

Matrícula

300 €

Os alumnos seleccionados poderán formalizar a matrícula ata o 16 de novembro. O pagamento da matrícula poderá realizarse en dous pagos únicos de 150 €, sendo a data límite para o pago do segundo pagamento o 30 de decembro.

Profesorado

La EAEM cuenta con un profesorado altamente cualificado,
compuesto de músicos de la propia Real Filharmonía de Galicia.

¿Desexas máis información acerca do Curso de Especialización Instrumental(CEI?

A escola

Dende 1997, un proxecto formativo integrado coa Real Filharmonía de Galicia.

Historia, organización, instalacións, profesorado: infórmate de todo sobre a Escola de Altos Estudos Musicais.

Máis información