Prazas

Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Frauta, Óboe, Clarinete, Fagot, Trompa, Trompeta, Trombón e Percusión

Obxetivos

Clases
Perfeccionamento instrumental na especialidade elixida, mediante 15 horas de clases individuais distribuídas ao longo do curso académico.

Actividades
As actividades prácticas de conxunto organizaranse en diferentes períodos do curso.

Diploma
Todos os estudantes recibirán un diploma acreditativo dos seus estudos.

Admisión e inscrición

Admisión
Alumnos de grao medio ou superior

Solicitudes
Ata o 29 de maio de 2023

Probas
10 e 11 de xuño

Podes consultar aquí o contido das probas de admisión.

Matrícula

300 €

Os alumnos seleccionados poderán formalizar a matrícula ata o 19 de xuño. O pagamento da matrícula poderá realizarse en dous pagos únicos de 150 €, sendo a data límite para o pago do segundo pagamento o 15 de setembro.

Profesorado

A EAEM conta cun profesorado altamente cualificado,
composto de músicos da propia Real Filharmónica de Galicia.

¿Desexas máis información acerca do Curso de Especialización Instrumental(CEI?

A escola

Dende 1997, un proxecto formativo integrado coa Real Filharmonía de Galicia.

Historia, organización, instalacións, profesorado: infórmate de todo sobre a Escola de Altos Estudos Musicais.

Máis información