Horarios y plazas

Venres 08/03
10.00 a 14.00 h (só CAEO)
16.00 a 20.00 h

Sábado 09/03
10.00 a 12.00 h (só CAEO)
12.00 a 14.00 h
16.30 a 19.30 h

Horas lectivas
9

Admisión e inscripción

Alumnado
Deberán estar cursando como mínimo os últimos cursos de grao medio.

Modalidades
1 hora de clase individual ou 2 horas de clase máximo a prezo reducido.

Oíntes
6 prazas por especialidade.

Matrícula

1 hora 70 €
2 horas 119 €

O prazo de matrícula rematará 3 días naturais antes do inicio das respectivas clases maxistrais.

¿Deseas obtener más información sobre las clases magistrales?