Horarios y plazas

Jueves 16 entre as 16.00 e as 20.00 h.

Viernes 17 entre as 13.00 e as 14.00 h.

Tamén impartirá tres horas, entre as 10:00 e as 13:00 horas do venres 17, para o alumnado do Curso Superior de Especialización Orquestral.

Admisión e inscripción

Alumnado
Deberán estar cursando como mínimo os últimos cursos de grao medio.

Modalidades
1 hora de clase individual ou 2 horas de clase máximo a prezo reducido.

Oíntes
6 prazas por especialidade.

Inscripción

Matrícula

1 hora 70 €
2 horas 119 €

O prazo de matrícula rematará 3 días naturais antes do inicio das respectivas clases maxistrais.

¿Deseas obtener más información sobre las clases magistrales?