Horarios y plazas

Xoves 15/12
10.00 a 12.00 h (só CAEO)
12:00 a 14:00 h e 16.00 a 20.00 h

Venres 16/12
10.00 a 11.00 h (só CAEO)
11.00 a 13.00 h e 16.00 a 18.00 h

Horas lectivas
7

Admisión e inscripción

Alumnado
Deberán estar cursando como mínimo os últimos cursos de grao medio.

Modalidades
1 hora de clase individual ou 2 horas de clase máximo a prezo reducido.

Oíntes
6 prazas por especialidade.

Enlace de inscrición

Matrícula

1 hora 70 €
2 horas 119 €

O prazo de matrícula rematará 3 días naturais antes do inicio das respectivas clases maxistrais.

¿Deseas obtener más información sobre las clases magistrales?