Alumna do CAEO nun concerto no Paraninfo

A Escola de Altos Estudos Musicais informa de que está previsto que no mes de abril se publique a convocatoria do Curso Avanzado de Especialización Orquestral e que as probas terán lugar no mes de de xullo de 2023.

Para poder inscribirse nas probas será preciso cumprir cos requisitos de que a data de nacemento sexa posterior ao 01 de outubro de 1993 e estar en posesión do título de Grao Superior ou ben que se atope en trámites de finalización.

Deberase xuntar á hora de inscribirse un breve currículo e un vídeo que se utilizará como preselección.

Podeche interesar