Teatro Principal

Cinco alumnos do CAEO interpretaron, como solistas, obras da súa elección. Foron eles o oboísta Sergio Rodríguez, a flautista Marta Zlatkovic, o clarinetista Victor Lardiés, o trompa Pablo de Miguel e o violinista David Poghosyán.

As pezas escollidas foron dos compositores Jean Francaix, Richard Strauss e Camille Saitn-Saëns. Ademais, houbo a estrea absoluta da composición Elexía, canción e danza, do alumno Sergio Rodriguez.

Podeche interesar