Escola de Altos Estudos Musicais

A Escola de Altos Estudos Musicais abre unha convocatoria extraordinaria para a nova edición do Curso de Especialización Instrumental. Esta, que se desenvolverá entre outubro de 2023 e xuño de 2024 será a decimosegunda edición deste curso que busca o perfeccionamento instrumental do alumnado.

As prazas dispoñibles nesta ocasión son en contrabaixo, fagot, óboe, e violín.

O prazo de solicitudes estará aberto ata o 3 de novembro, e as probas de selección realizaranse o 11 de novembro deste 2023. No caso de ser seleccionado, o alumnado terá ata o 16 de novembro para formalizar a matrícula de 300 euros, ben nun prazo, ou ben en dous, sendo a data límite para o segundo pagamento o 30 de decembro.

No caso de que algún dos candidatos renuncie á matricula, abrirase un segundo período ata o 22 de novembro para aqueles interesados que estean en lista de espera.

Podeche interesar