A Escola de Altos Estudos Musicais fai pública a listaxe de admitidos da nova edición do Curso de Especialización Instrumental. Esta, que se desenvolverá entre outubro de 2023 e xuño de 2024 será a decimosegunda edición deste curso que busca o perfeccionamento instrumental do alumnado.

As probas de selección realizáronse os pasados 10 e 11 de xuño. O alumnado seleccionado terá agora ata o 19 de xuño para formalizar a matrícula de 300 euros, ben nun prazo, ou ben en dous, sendo a data límite para o segundo pagamento o 15 de setembro.

No caso de que algún dos candidatos renuncie á matricula, abrirase un segundo período ata o 30 de xuño para aqueles interesados que estean en lista de espera.

Podeche interesar