Unha vez rematadas as probas de acceso ao Curso Infantil de Corda, publícase a relación de nenos e nenas admitidos no curso, que comezará en xaneiro.

Todos os nomes pódense atopar no documento adxunto.

Podeche interesar