Prazas

Violín 12
Violoncello 4
Viola 2

Contenidos

Preparación individual
Un mínimo de 10 horas distribuídas ao longo do curso en sesións de polo menos 30 minutos.

Agrupación instrumental
5 horas mínimo de actividades colectivas de grupo instrumental.

Concerto de fin de curso
Celebrarase un concerto de fin de curso onde os alumnos interpretarán traballos individuais e en grupo.

Admisión e inscrición

Idades
5-14 anos

Solicitudes
Ata o 22 de novembro de 2022. Todas as solicitudes deberán ir acompañadas dun breve historial que indique os estudos que cursan actualmente.

Proba/Audición
24 de noviembro de 2022 / 16:30 h
Obra de libre elección. Unha vez rematada a audición e aprobada, poderás inscribirte no curso ata o 31 de decembro de 2022, aboando a taxa de matrícula por vía electrónica a través do seguinte:

Enlace de inscrición

Matrícula

225 €

Prazo: 31 de diciembro de 2022

¿Desexas máis información do Curso de corda para nenos

A escola

Dende 1997, un proxecto formativo integrado coa Real Filharmonía de Galicia.

Historia, organización, instalacións, profesorado: infórmate de todo sobre a Escola de Altos Estudos Musicais.

Máis información