Formando e perfeccionando os futuros profesionais da música dende 1997

A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) é un centro de ensino musical creado en 1997 baixo a competencia da Xunta de Galicia.

A súa misión é a formación e perfeccionamento dos futuros profesionais da música, así como a organización de actividades de divulgación musical.

Vínculo coa Real Filhamonía de Galicia

A EAEM está moi vinculada á Real Filharmonía de Galicia, coa que forma un único proxecto. O seu profesorado (ver máis abaixo) está formado practicamente na súa totalidade por directores e codirectores da RFG, tendo o alumnado da EAEM a oportunidade de beneficiarse da experiencia e profesionalidade de músicos en activo altamente cualificados.

A nosa oferta formativa

Actualmente, a EAEM propón 3 niveis de formación:

También tenemos el privilegio de recibir puntualmente músicos de prestigio que comparten su saber con nuestros alumnos.

Xestión

Dende o ano 2011, o Consorcio da cidade de Santiago asume a responsabilidade de xestionar a EAEM, de xeito que orquestra e escola estean unidas baixo a mesma dirección e dirección.

Belén HernándezXerente do Consorcio de Santiago

Baldur BrönnimannDirector Titular

Enrique Meyer PleiteXefe de Estudos

Profesorado

La EAEM cuenta con un profesorado altamente cualificado,
compuesto de músicos de la propia Real Filharmonía de Galicia.

¿Queres máis información sobre EAEM?