Formando e perfeccionando os futuros profesionais da música dende 1997

A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) é un centro de ensino musical creado en 1997 baixo a competencia da Xunta de Galicia.

A súa misión é a formación e perfeccionamento dos futuros profesionais da música, así como a organización de actividades de divulgación musical.

Vínculo coa Real Filhamonía de Galicia

A EAEM está moi vinculada á Real Filharmonía de Galicia, coa que forma un único proxecto. O seu profesorado (ver máis abaixo) está formado practicamente na súa totalidade por directores e codirectores da RFG, tendo o alumnado da EAEM a oportunidade de beneficiarse da experiencia e profesionalidade de músicos en activo altamente cualificados.

A nosa oferta formativa

Actualmente, a EAEM propón 3 niveis de formación:

También tenemos el privilegio de recibir puntualmente músicos de prestigio que comparten su saber con nuestros alumnos.

Xestión

Dende o ano 2011, o Consorcio da cidade de Santiago asume a responsabilidade de xestionar a EAEM, de xeito que orquestra e escola estean unidas baixo a mesma dirección e dirección.

Belén HernándezXerente do Consorcio de Santiago

Baldur BrönnimannDirector Titular

Maximino ZumalaveDirector Asociado

Enrique Meyer PleiteXefe de Estudos

Profesorado

A EAEM conta cun profesorado altamente cualificado,
composto de músicos da propia Real Filharmónica de Galicia.

¿Queres máis información sobre EAEM?