Prazas

Violin 6
Viola 2
Violoncello 2
Contrabaixo 1
Óboe 1
Frauta 1
Clarinete 1
Fagot 1
Trompa 1
Trompeta 1
Percusión1 1
   
   
   
   
   

Diploma

Gran Diploma de Especialización Orquestal

Posgrao Profesional. Recoñecida pola USC.
60 créditos ECTS.

Admisión e inscrición

Admisión da Convocatoria Extraordinaria
Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de título superior.

 

Convocatoria ordinaria:

Bases da Convocatoria.

Consulta aquí o contido das probas.

Estudo de timbal.

Extracto de trompeta.

Horario das probas.

Listaxe de persoas aspirantes.

Listaxe de persoas admitidas e de espera.

Convocatoria extraordinaria:

Listaxe de admitidos ás probas

Listaxe de admitidos e de espera

Matrícula e becas

Matrícula
702,50 €

Bolsa de estudos
Bolsa de 300 € mensuais.

Posibilidade de aloxamento na Residencia Universitaria Burgo das Nacións (a 180 metros da Escola).

Materias

A - Especialización instrumental

Clases individuais
Cada alumno recibirá un mínimo de 40 horas de práctica instrumental personalizada por parte do seu titor/profesor distribuídas ao longo do curso académico.

Clases maxistrais con profesores visitantes
Os estudantes da EAEM recibirán clases individuais a cargo de solistas de relevancia internacional, ben convidados pola RFG ou contratados para o efecto.

B - Prácticas coa RFG
Cada alumno, coa supervisión do seu titor, incorporarase á RFG participando en diversos programas da tempada (ciclo académico).

C - Música de cámara e conxunto instrumental
Todo o alumnado participará en programas relacionados coa práctica grupal que se concretarán en concertos públicos ao longo do curso académico.

D - Materias teóricas
Impartiranse contidos teórico-prácticos aplicados á práctica instrumental, coñecemento do mundo profesional así como aspectos relacionados coa adquisición dunha boa disposición mente-corpo.

E - Proxecto de fin de curso
Para a obtención do título de posgrao, o alumnado deberá realizar un proxecto de fin de carreira que consistirá basicamente na preparación e interpretación de concertos públicos que impliquen unha destacada participación solista, ben en concertos individuais ou en conxunto.

Plan de estudos

O alumnado será guiado dende o primeiro momento polos seus respectivos titores, quen realizarán un itinerario formativo individualizado e detallado, tendo en conta as características especiais de cada alumno.

Esta programación educativa garantirá a formación do alumno e permitiralle obter os créditos necesarios para a súa acreditación como especialista. A adecuación de cada alumno aos programas da orquestra será fixada polo Director, logo de deliberación da Comisión Educativa.

Para que o alumnado poida ensaiar tanto de xeito individual como colectivo, a EAEM garantirá aulas e casetas de estudo para todos na sede do colexio.

Ao tratarse dun curso eminentemente práctico, as materias instrumentais terán unha maior carga de estudos non presenciais que a presencial.

Profesorado

La EAEM cuenta con un profesorado altamente cualificado,
compuesto de músicos de la propia Real Filharmonía de Galicia.

Falan da súa formación

Daniel González

Clarinete

O Curso Superior de Especialización Orquestral ofrece a gran oportunidade de tocar cunha das orquestras máis importantes do panorama nacional, como é a Real Filharmonía de Galicia, a todos aqueles que aspiren a tocar neste tipo de agrupacións. Conta con profesores de máxima calidade, tanto no ámbito teórico como instrumental, incluíndo clases maxistrais con destacados instrumentistas. En canto ás instalacións, a EAEM dispón, entre outras cousas, de casetas de estudo para cada un dos alumnos, o que facilita moito o traballo diario de calquera músico.

César Sánchez

Violín

Profesor da Universidade Nacional do Perú e membro da Orquestra Sinfónica Nacional do Perú.

A orquestra é fantástica e traballar con eles axudoume a entender como traballar a ese nivel. Ser un grupo reducido permite un adestramento máis personalizado e moito espazo para estudar. Familiarizase coa atmosfera e o ritmo dunha orquestra profesional. Puiden estar nun ambiente tranquilo con moita inspiración artística e condicións óptimas para estudar.

Francisco Tomás

Trompeta

En xeral, a miña experiencia como estudante da CAEO foi moi positiva. Alí comecei a estudar a trompeta natural, traballei un repertorio orquestral moi diverso (moito novo para min) e tiven a oportunidade de tocar coa RFG en programas moi interesantes, ademais de poder tocar como solista. . Quixera destacar as materias teórico-prácticas, que me serviron para coñecerme mellor e poder sacar o mellor de min na miña vida persoal e, polo tanto, tamén na miña vida musical.

¿Desexas máis información sobre o Curso Avanzado de Especialización Orquestral (CAEO)?

A escola

Dende 1997, un proxecto formativo integrado coa Real Filharmonía de Galicia.

Historia, organización, instalacións, profesorado: infórmate de todo sobre a Escola de Altos Estudos Musicais.

Máis información